GDPR

Versies

Wat is momenteel in ontwikkeling?

momenteel in ontwikkeling nummer en datum
huidige versie in ontwikkeling 0.3.0
startdatum van deze versie 2019-01-04

prototype van GDPR-Wiki op dpo-expert verwijderen

Vorige versies

versie 0.2.2 - momenteel in ontwikkeling

versie 0.2.1 - 2018-06-20

 • op de homepage van het GDPR-project verschijnt het icon van de projectpagina in oranje indien er berichten zijn
 • upload-module om eigen images en PDF-bestanden te integreren in het GDPR-dossier

versie 0.2.0 2018-05-18

 • migratie naar een nieuw domain: gdpr-dossier.wiki
 • project management aanduidingen in het oranje ook opnemen in de alfabetische lijst van pagina's
 • project management vervaldatum toegevoegd aan pagina, verschijnt als oranje icon uurwerk met vervaldatum in AZ-lijst
 • in de AZ-lijst kan nu geklikt worden op het oranje icon in de rechterkolom om de pagina te openen
 • workflow van het document: aanpassen status naar 2 na een wijziging van het document, behalve bij status 0en 1
 • workflow van het document: toevoegen van naam persoon die laatste wijziging heeft aangebracht (intern in database)
 • workflow van het document: toevoegen van optie om te verhinderen dat een pagina kan verwijderd worden (vb. index)
 • workflow van het document: na een goedkeuring expliciete knop om toch nog te wijzigen, waardoor goedkeuring vervalt

versie 0.1.2 - 2018-03-12

 • navigatie aanpassen: functies waarvoor de gebruiker geen rechten heeft, verbergen in de navigatie
 • goedkeuring van een Wiki-pagina via QR-code

versie 0.1.1 - 2018-01-20

 • logging van acties van gebruikers die ingelogd zijn
 • risico-analyse automatische vertaling van kans en impact naar een kleur uit de risk assessment matrix

versie 0.1.0 - 2017-12-20

 • testen van de volledige applicatie
 • debugging en correctie van een aantal kleine fouten
 • stabiliseren van de programmacode om een eerste testversie te kunnen lanceren
 • schrijven van HELP-teksten over Ge├»ntegreerd Project Management

versie 0.0.5 - 2017-11-19

 • schrijven HELP-teksten Markdown om teksten en titels op te maken
 • debugging
  • op mobiele versie aanpassen van de breedte van images zodat die niet buiten beeld vallen
  • rode boodschap tonen op scherm nadat de loginsessie verlopen is in plaats van ERROR-boodschap

versie 0.0.4 - 2017-11-05

 • ontwikkeling van het business-menu om een private Wiki te kunnen aanbieden aan een bedrijf, beschermd door login
 • start aanvullen publieke content: wetsartikelen van GDPR
 • start aanvullen private content voor een testbedrijf

versie 0.0.3 - 2017-10-22

 • ontwikkeling gebruikersrechten: wie mag Create, Read, Update, Delete uitvoeren op een pagina?
 • schrijven van HELP-teksten voor gebruikersrechten
 • ontwikkeling van loginscherm en bijhorende veilige toegang tot de eigen pagina's

versie 0.0.2 - 2017-10-08

 • ontwikkeling van een aantal ge├»ntegreerde project management functies: datum laatste aanpassing, status
 • ontwikkeling van het lijstscherm met een overzicht van de status van alle documenten

versie 0.0.1 - 2017-09-24

 • ontwikkeling van de Wiki-functies CRUD voor een Wiki-pagina : Create, Read, Update, Delete
laatste wijziging: 2018-06-20
status

TRIOS