GDPR

Gebruikersrechten

CRUDL - functies

Er zijn 5 functies mogelijk bij het beheren van content, samengevat in het letterwoord CRUDL:

  • Create
  • Read
  • Update
  • Delete
  • List
gebruikersniveau gebruikersrol Read Update Create Delete List
0 inactive - - - - -
1 user - - - -
2 editor - - -
3 team leader - -
4 project mgr -
5 DPO

Status van een document bij wijzinging

Het gebruikersniveau bepaalt de status die een document kan aannemen bij een wijziging. In de kolommen betekent de titel S=n : de status van een document = n.

gebruikersniveau gebruikersrol S=0 S=1 S=2 S=3 S=4 S=5
0 inactive - - - - - -
1 user - - - - - -
2 editor - - 2 3 - -
3 team leader - (1) 2 3 - -
4 project mgr - (1) 2 3 4 -
5 DPO 0 1 2 3 4 5

bemerkingen

De status (1) bij team leader en project mgr kan enkel voorkomen na de creatie van het document. Van zodra de DPO het document de status=2 gegeven heeft, zal het document nooit een lagere status kunnen krijgen dan status=2.

Enkel de DPO kan aan een document het niveau 0en 5 toewijzen, dit om de integriteit van het GDPR-dossier te kunnen waarborgen.

De DPO is dus de enige die de rechten voor Delete kan hebben.

De DPO en de GDPR-PM zijn de enigen die de rechten voor C kunnen hebben.

laatste wijziging: 2018-03-13
status

TRIOS