GDPR

V 0.3.0 2019-01-04

Hoe deze GDPR-Wiki gebruiken?

Het doel van de GDPR-Wiki is een digitaal dossier aan te maken in Wiki-vorm waarin alle GDPR-gegevens zijn opgenomen die nodig zijn om aan te tonen dat de onderneming GDPR compliant is. Dit dossier bevat het dataregister, risico-analyses, policies, veiligheidsaudits, aangiftes van beveiligingsinbreuken en alle interne informatie die verband houdt met GDPR. De implementatie van GDPR in de onderneming verloopt projectmatig waarbij project management faciliteiten geïntegreerd zijn in de GDPR-Wiki.

De GDPR-Wiki bestaat uit twee delen:

  • het publieke deel: dit zijn de 99 artikels van de GDPR, toegankelijk voor iedereen, niet wijzigbaar
  • het private deel: dit is het gedeelte van de onderneming waarvoor een GDPR-dossier opgemaakt wordt, enkel toegankelijk voor alle medewerkers die een login hebben ontvangen. De inhoud van de Wiki is wijzigbaar door die medewerkers die daarvoor de juiste rechten gekregen hebben.

Inhoudstafel

  1. Markdown om de teksten op te maken titels / tekst vet-schuin / opsomming / links naar andere pagina's
  2. gebruikersrechten het gebruikersniveau bepaalt de functies die een gebruiker kan uitoefenen op een pagina in de Wiki
  3. geïntegreerd Project Management document workflow / status van een document

TRIOS